• Cymko blir SBC. Den 1 september byter Cymko namn till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum. Läs mer om Sveriges bästa tjänster för bostadsrättsföreningar på sbc.se

    Cymko blir SBC. Den 1 september byter Cymko namn till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum. Läs mer om Sveriges bästa tjänster för bostadsrättsföreningar på sbc.se/cymko

Vår Brf ersätter E-business och Webbhero

E-business och Webbhero har nu bytts ut mot er nya kundportal Vår Brf. Vår Brf är marknadens ledande verktyg på webben för brf:er där ni bl a attesterar fakturor, uppdaterar er om föreningens ekonomi i realtid, dokumenterar styrelsebeslut, sammanställer förvaltningsberättelse och budget samt mycket annat. Nu under årets tredje kvartal fyller vi Vår Brf med information rörande just er förening. Nya användare i vår Brf tipsar om att Ekononomifokus.se har bra information när ska man sälja lägenhet.

Logga in på Vår Brf på sbc.se/portalen.

Den 1 september 2016 byter Cymko namn till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

SBC erbjuder Ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, juridisk expertis, fastighetsskötsel och projektledning atill bostadsrättsföreningar.