• Cymko blir SBC. Den 1 september byter Cymko namn till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum. Läs mer om Sveriges bästa tjänster för bostadsrättsföreningar på sbc.se

    Cymko blir SBC. Den 1 september byter Cymko namn till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum. Läs mer om Sveriges bästa tjänster för bostadsrättsföreningar på sbc.se

Vår Brf ersätter E-business och Webbhero

E-business och Webbhero har nu bytts ut mot er nya kundportal Vår Brf. Vår Brf är marknadens ledande verktyg på webben för brf:er där ni bl a attesterar fakturor, uppdaterar er om föreningens ekonomi i realtid, dokumenterar styrelsebeslut, sammanställer förvaltningsberättelse och budget samt mycket annat. Nu, under årets tredje kvartal. fyller vi Vår Brf med information rörande just er förening. Kontakta oss om ni saknar inloggningsuppgifter . Nya användare i Vår Brf tipsar vi om att göra utbildningen SBCs guide till Vår Brf för att lära er mer om allt innehåll och alla funktioner.. Logga in på Vår Brf på sbc.se/portalen.

Den 1 september 2016 byter Cymko namn till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

SBC erbjuder Ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, juridisk expertis, fastighetsskötsel och projektledning atill bostadsrättsföreningar.